Νέα

Νέα

Ίδρυση SIGNAAL HELLAS Α.Ε.

1999: Ιδρύεται η εταιρεία SIGNAAL HELLAS Α.Ε. η οποία σχεδιάζει, παράγει, συντηρεί και αναβαθμίζει λογισμικό που ανήκει στην περιοχή των συστημάτων πραγματικού χρόνου (real time)

Περισσότερα »
Νέα

Ίδρυση ΣΣΜΑΡΤ Α.Ε.

1994: Ιδρύεται η εταιρεία ΣΣΜΑΡΤ Α.Ε. οι δραστηριότητές της οποίας επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο σε έργα για το Πολεμικό Ναυτικό και ειδικότερα στον τομέα των

Περισσότερα »