Πελάτες / Συνεργάτες

Με την πάροδο των χρόνων η ΣΣΜΑΡΤ  έχει αναπτύξει συνεργασίες σε βιομηχανικό επίπεδο, με διεθνείς εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας. Το αποτέλεσμα αυτών των συνεργασιών είναι η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για την υποστήριξη σε βιομηχανικό επίπεδο σημαντικού αριθμού συστημάτων.

Συγκεκριμένα, η ΣΣΜΑΡΤ είναι :

Aποκλειστικά εξουσιοδοτημένος Πάροχος Υπηρεσιών Γενικής Επισκευής, Λογιστικής Υποστήριξης και Συντήρησης Λογισμικού του συνόλου των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας Thales Nederland B.V., στην Ελλάδα.

Βασικός Βιομηχανικός Εταίρος (Key Industrial Partner) του Thales Group

Πιστοποιημένος Υποψήφιος Συνεργάτης της εταιρείας Naval Group
Εγκεκριμένος Προμηθευτής της εταιρείας LEONARDO Electronics ITA

Στο πλαίσιο των ανωτέρω συνεργασιών η ΣΣΜΑΡΤ  έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού http://www.hellenicnavy.gr/el/, της Πολεμικής Αεροπορίας https://www.haf.gr/ και του ΝΑΤΟ (https://www.nspa.nato.int/en/NSPO/index.htm

Η αφοσίωση στους στόχους μας και η ποιότητα των έργων μας επιβεβαιώνονται από τον μεγάλο αριθμό προγραμμάτων που έχουμε αναλάβει και επιτυχώς ολοκληρώσει για το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας και άλλων χωρών