Υποδομή

Οι εργασίες γενικής επισκευής/εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης, η παροχή ολοκληρωμένης λογιστικής υποστήριξης και η παραγωγή νέων μονάδων/συστημάτων εκτελούνται στις εγκαταστάσεις μας κάνοντας χρήση ειδικού εξοπλισμού, προσομοιωτών, επιστημονικών εργαλείων και μονάδας επιφανειακής επεξεργασίας.

Βιομηχανοστάσιο

 • 2.500 τ.μ. – καθαρό ύψος 10 μ.
 • Διπλός ανυψωτικός γερανός (10 τόνων και 6,4 τόνων)
 • Γειωμένο ισο-δυναμικό πάτωμα
 • Μετατροπείς ισχύος (115V / 60Hz, 115V / 400Hz, 440V / 60Hz)
 • Παροχή πεπιεσμένου αέρα
 • Ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Ασφαλές περιβάλλον

Μονάδα Επιφανειακής Κατεργασίας

 • Μεγάλος θάλαμος αμμοβολής (6 μ. x 6 μ. x 6 μ.) & θάλαμος αμμοβολής κλειστού τύπου (μέσα κατεργασίας: πλαστικό, γυαλί, άμμος)
 • “Υγρό φίλτρο” πλάτους 8 μέτρων για βαφή
 • Γερανογέφυρα (ανυψωτική ικανότητα 3,6 τόνων)
 • Φούρνος για επιτάχυνση του χρόνου σκλήρυνσης χρωμάτων
 • Ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Εξοπλισμός ελέγχου στιλπνότητας και πάχους βαφής
 • Πρότυπα ΝΑΤΟ

Εργαλεία και Συσκευές Ελέγχων

Εργαλεία και Συσκευές Ελέγχων για:

 • Αποσυναρμολόγηση
 • Συναρμολόγηση
 • Ευθυγράμμιση
 • Ανύψωση
 • Μεταφορά
 • Έλεγχος

Όλα τα απαραίτητα εργαλεία και εξοπλισμός εμπορικού τύπου

Χρήση του συστήματος ERP για αναλώσιμα και ανταλλακτικά

 • Αποθήκευση Εργαλείων, Εξοπλισμού Ελέγχων, Αναλώσιμων και Ανταλλακτικών χρησιμοποιώντας το σύστημα ERP

Προσομοιωτές

 • Εκπαιδευτικό Σύστημα Διαχείρισης Μάχης (CMTSTο σύστημα CMTS διαμορφώνει ένα ελεγχόμενο περιβάλλον πολυδιάστατης εκπαίδευσης για την αναβάθμιση των ικανοτήτων στο χειρισμό του TACTICOS, το συντονισμό των ενεργειών του πληρώματος καθώς και τη διαλειτουργικότητα της συνολικής ισχύος. Το CMTS δύναται να εξομοιώσει τη λειτουργία του συστήματος TACTICOS για την πλειοψηφία των Κέντρων Πληροφοριών Μάχης (ΚΠΜ).
 • Εκπαιδευτικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πλατφόρμας (IPMTSΤο IPMTS είναι προσομοιωτής πραγματικού χρόνου για τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης της πλατφόρμας των πλοίων. Επί του παρόντος, το σύστημα είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με αυτό των Φ/Γ τ. “S” του Π.Ν.