Τοποθεσία & Εγκαταστάσεις

Η τοποθεσία μας

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται σε οικόπεδο 20.000 τ.μ. στη Μάνδρα Αττικής, σε στρατηγική τοποθεσία με άριστη οδική, σιδηροδρομική και ακτοπλοϊκή πρόσβαση.

Οι εγκαταστάσεις μας περιλαμβάνουν συνολική κάλυψη 6.000 τ.μ. από τα οποία στα 2.500 τ.μ. στεγάζεται το Βιομηχανοστάσιο. Οι Αίθουσες Εκπαίδευσης και Παραγωγής Λογισμικού καταλαμβάνουν 600 τ.μ. και 180 τ.μ. αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για γραφεία, αποθήκες και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

Οι Εγκαταστάσεις

Στεγασμένοι χώροι άνω των 3.280 τ.μ.