Συμμετοχή σε εγχώρια και διεθνή προγράμματα

Συμμετοχή σε Προγράμματα Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού

Τύπος Πλοίου: Κανονιοφόροι τύπου OSPREY HSY 56A

Πρόγραμμα: Ναυπήγηση τεσσάρων (4) πλοίων

Εργασίες:

 • Εργασίες επί Πλοίου (Επίβλεψη Εγκατάστασης Συστημάτων, Ενεργοποίηση Αισθητήρων και Συστήματος Μάχης, Θέση σε Λειτουργία, Έλεγχοι Αποδοχής εν Όρμω, Έλεγχοι Ολοκλήρωσης Συστημάτων, Δοκιμές Αποδοχής εν Πλω, Δοκιμές Πυρών Αποδοχής)
 • Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστημάτων

Τύπος Πλοίου: Φρεγάτες τύπου “S”

Πρόγραμμα: Εκσυγχρονισμός Μέσης Ζωής έξι (6) πλοίων

Εργασίες:

 • Εργασίες επί Πλοίου (Επίβλεψη Εγκατάστασης Συστημάτων, Ενεργοποίηση Αισθητήρων και Συστήματος Μάχης, Θέση σε Λειτουργία, Έλεγχοι Αποδοχής εν Όρμω, Έλεγχοι Ολοκλήρωσης Συστημάτων, Δοκιμές Αποδοχής εν Πλω, Δοκιμές Πυρών Αποδοχής)
 • Γενική Επισκευή, Εκμοντερνισμός & Αναβάθμιση των Συστημάτων WM-25, LW-08 και STIR
 • Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Παραγωγή Τμημάτων του Συστήματος IPMS
 • Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστημάτων
 • Επαύξηση Τακτικών Δυνατοτήτων του Συστήματος Διαχείρισης Μάχης
 • Αξιοποίηση του Αισθητήρα Εντοπισμού και Παρακολούθησης STIR σαν επικουρικός Καταυγαστήρας στα Συστήματα Διευθύνσεως Βολής WM-25 και MiRADOR
 • Επαύξηση Δυνατοτήτων Ναυτικού Βομβαρδισμού μέσω Έμμεσης Υπόδειξης Στόχων
 • Αναβάθμιση Παρουσίασης Περιοχών Αναζήτησης Harpoon σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του βλήματος Block 1C-V(A)
 • Αναβάθμιση Παρουσίασης Περιοχής Απειλής Τορπίλης συμπεριλαμβανομένης της Προβλεπόμενης Ώρας Προσέγγισης
 • Επέκταση Επίλυσης Ανθυποβρυχιακής Βολής Τορπίλης Mk46 σε ρηχά ύδατα (MK46 Shallow Water)
 • Επίλυση και Συμβουλή Εμπλοκής Εναντίον Στόχων Επιφανείας με χρήση του Βλήματος NSSM (NATO Sea Sparrow Missile)

Τύπος Πλοίου: Ταχέα Περιπολικά Κ/Β τύπου Super Vita

Πρόγραμμα: Ναυπήγηση πέντε (5) πλοίων

Εργασίες:

 • Εργασίες επί Πλοίου (Επίβλεψη Εγκατάστασης Συστημάτων, Ενεργοποίηση Αισθητήρων και Συστήματος Μάχης, Θέση σε Λειτουργία, Έλεγχοι Αποδοχής εν Όρμω, Έλεγχοι Ολοκλήρωσης Συστημάτων, Δοκιμές Αποδοχής εν Πλω, Δοκιμές Πυρών Αποδοχής)
 • Ολοκλήρωση Συστήματος EXOCET στο Σύστημα Διαχείρισης Μάχης TACTICOS
 • Παραγωγή Μονάδων Ελέγχου Πυροβόλων Εκτάκτου Ανάγκης
 • Ανάπτυξη Λογισμικού για το BTS_EXOCET (πλοία 1-3)
 • Ανάπτυξη και Παραγωγή Λογισμικού για την διασύνδεση του συστήματος Exocet BlkIII στο Σύστημα Διαχείρισης Μάχης (πλοία 4-5)

Τύπος Πλοίου: Ταχέα Περιπολικά Κ/Β τύπου Combattante III

Πρόγραμμα: Εκσυγχρονισμός Μέσης Ζωής τεσσάρων (4) πλοίων

Εργασίες:

 • Εργασίες επί Πλοίου (Επίβλεψη Εγκατάστασης Συστημάτων, Ενεργοποίηση Αισθητήρων και Συστήματος Μάχης, Θέση σε Λειτουργία, Έλεγχοι Αποδοχής εν Όρμω, Έλεγχοι Ολοκλήρωσης Συστημάτων, Δοκιμές Αποδοχής εν Πλω, Δοκιμές Πυρών Αποδοχής)
 • Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστημάτων

Τύπος Πλοίου: Ταχέα Περιπολικά Κ/Β τύπου Super Vita

Πρόγραμμα: Επανενεργοποίηση Συστήματος Μάχης ΤΠΚ ΡΙΤΣΟΣ

Εργασίες:

Εργασίες επί Πλοίου (Επίβλεψη Εγκατάστασης Συστημάτων, Ενεργοποίηση Αισθητήρων και Συστήματος Μάχης, Θέση σε Λειτουργία, Έλεγχοι Αποδοχής εν Όρμω, Έλεγχοι Ολοκλήρωσης Συστημάτων, Δοκιμές Αποδοχής εν Πλω, Δοκιμές Πυρών Αποδοχής)

Τύπος Πλοίου: Ταχέα Περιπολικά Κ/Β τύπου Combattante III

Πρόγραμμα: Αποκατάσταση ζημιών ΤΠΚ ΜΥΚΟΝΙΟΣ

Εργασίες:

Εργασίες επί Πλοίου (Επίβλεψη Εγκατάστασης Συστημάτων, Ενεργοποίηση Αισθητήρων και Συστήματος Μάχης, Θέση σε Λειτουργία, Έλεγχοι Αποδοχής εν Όρμω, Έλεγχοι Ολοκλήρωσης Συστημάτων, Δοκιμές Αποδοχής εν Πλω, Δοκιμές Πυρών Αποδοχής)

Τύπος Πλοίου: Ταχέα Περιπολικά Κ/Β τύπου Super Vita

Πρόγραμμα: Ναυπήγηση δύο (2) πλοίων

Εργασίες:

Εργασίες επί Πλοίου (Επίβλεψη Εγκατάστασης Συστημάτων, Ενεργοποίηση Αισθητήρων και Συστήματος Μάχης, Θέση σε Λειτουργία, Έλεγχοι Αποδοχής εν Όρμω, Έλεγχοι Ολοκλήρωσης Συστημάτων, Δοκιμές Αποδοχής εν Πλω, Δοκιμές Πυρών Αποδοχής)

Τύπος Πλοίου: Φρεγάτες τύπου FDI

Πρόγραμμα: Ναυπήγηση 3 πλοίων

Εργασίες:

 • Θέση σε λειτουργία, Έλεγχοι Αποδοχής εν Όρμω, Δοκιμές Αποδοχής εν Πλω του Ραντάρ Sea Fire
 • Θέση σε λειτουργία, Έλεγχοι Αποδοχής εν Όρμω, Δοκιμές Αποδοχής εν Πλω του Ραντάρ Stir
 • Συναρμολόγηση, θέση σε λειτουργία και έλεγχο κονσολών για το Σύστημα Διαχείρισης Μάχης και κονσολών / καμπινών για το Σύστημα Διαχείρισης Πλοίου
 • Συναρμολόγηση, θέση σε λειτουργία, έλεγχο και παράδοση των καμπινών του συστήματος SeaFire

Συμμετοχή σε Διεθνή Προγράμματα

Τελικός Χρήστης: Ναυτικό του Καναδά

Τύπος Πλοίου: Φρεγάτες τύπου Trump

Πρόγραμμα: Γενική Επισκευή Ραντάρ Διευθύνσεως Βολής

Τελικός Χρήστης :  Ναυτικό του Καναδά

Τύπος Πλοίου: Φρεγάτες τύπου Halifax

Πρόγραμμα: Γενική Επισκευή Ραντάρ Διευθύνσεως Βολής

Τελικός Χρήστης: Ναυτικό της Κολομβίας

Τύπος Πλοίου: Φρεγάτες τύπου Padilla 

Πρόγραμμα: Εργασίες επί Πλοίου και Ανάπτυξη Λογισμικού

Τελικός Χρήστης: Ναυτικό της Μαλαισίας

Τύπος Πλοίου: Κορβέτες τύπου Kasturi

Πρόγραμμα: Εργασίες επί Πλοίου – Γενική Επισκευή Ραντάρ Ερεύνης Αέρος και Επιφανείας & Συστημάτων Διευθύνσεως Βολής και Ανάπτυξη Λογισμικού

Τελικός Χρήστης : Ναυτικό του Κατάρ

Τύπος Πλοίου: Ταχέα Περιπολικά τύπου Barzan

Πρόγραμμα: Εργασίες επί Πλοίου – Γενική Επισκευή Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων Ελέγχου Πυρός & Οπτικών Συστημάτων Υπόδειξης Στόχων TDS

Τελικός Χρήστης : Ναυτικό της Κορέας

Τύπος Πλοίου: Αντιτορπιλικά τύπου DDH

Πρόγραμμα: Γενική Επισκευή Ραντάρ Διευθύνσεως Βολής

Τελικός Χρήστης: Ναυτικό της Γαλλίας

Τύπος Πλοίου: Αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle

Πρόγραμμα: Γενική Επισκευή / Εκσυγχρονισμός Ραντάρ Ερεύνης Αέρος και Επιφανείας

Τελικός Χρήστης : Ναυτικό της Βουλγαρίας

Τύπος Πλοίου: Φρεγάτες τύπου Drazki

Πρόγραμμα: Γενική Επισκευή Ραντάρ Ερεύνης Αέρος και Επιφανείας και Συστήματος Διευθύνσεως Βολής

Τελικός Χρήστης : Ναυτικό του Κατάρ

Τύπος Πλοίου: Ταχέα Περιπολικά τύπου Damsah

Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Λογισμικού

Τελικός Χρήστης : Ναυτικό της Πολωνίας

Τύπος Πλοίου: Ταχέα Περιπολικά Κ/Β τύπου Orkan

Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Λογισμικού

Τελικός Χρήστης : Ναυτικό της Ινδονησίας

Τύπος Πλοίου: Κορβέτες τύπου Sigma

Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Λογισμικού

Τελικός Χρήστης : Ναυτικό της Ινδονησίας

Τύπος  Πλοίου: Φρεγάτα  (PKR)

Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Λογισμικού

Τελικός Χρήστης : Ναυτικό της Γερμανίας

Τύπος Πλοίου: Φρεγάτες τύπου F122 / F123

Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Λογισμικού

Τελικός Χρήστης: Ναυτικό του Ομάν

Τύπος Πλοίου: Περιπολικό τύπου Khareef

Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Λογισμικού

Τελικός Χρήστης: Ναυτικό της Βενεζουέλας

Τύπος Πλοίου: Κορβέτες τύπου Navantia

Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Λογισμικού

Τελικός Χρήστης: Ναυτικό του Μαρόκου

Τύπος Πλοίου: Κορβέτες τύπου Sigma

Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Λογισμικού

Τελικός Χρήστης: Ναυτικό της Αλγερίας

Τύπος Πλοίου: Κορβέτες τύπου C – 28A

Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Λογισμικού

Τελικός Χρήστης: Ναυτικό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Τύπος Πλοίου: Περιπολικά τύπου Arialah

Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Λογισμικού

Παροχή Υπηρεσιών

Πελάτης: NATO SEASPARROW Project Office

Τελικός Χρήστης: Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό

Πρόγραμμα: Υποστήριξη συστημάτων πλοίων φορέων NSSM του Πολεμικού Ναυτικού 2016 – 2024

Εργασίες:

 • Διερεύνηση και εντοπισμός βλαβών
 • Επιθεώρηση και αναφορά κατάστασης υλικού
 • Παροχή εκπαίδευσης

Πελάτης: Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ)

Τελικός Χρήστης: Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό

Πρόγραμμα: Υποστήριξη συστημάτων THALES Nederland B.V. πλοίων Πολεμικού Ναυτικού

Δραστηριότητες:

 • Διερεύνηση και εντοπισμός βλαβών, υποστήριξη και παροχή τεχνικών οδηγιών
 • Παροχή εκπαίδευσης στο σύστημα TACTICOS
 • Παροχή ειδικών εργαλείων και εξοπλισμού ελέγχων
 • Παράδοση και δοκιμή λειτουργίας επισκευασμένων υλικών