Ίδρυση SIGNAAL HELLAS Α.Ε.

1999: Ιδρύεται η εταιρεία SIGNAAL HELLAS Α.Ε. η οποία σχεδιάζει, παράγει, συντηρεί και αναβαθμίζει λογισμικό που ανήκει στην περιοχή των συστημάτων πραγματικού χρόνου (real time) και προορίζονται για διεκπεραίωση κρίσιμων αποστολών.

Ακολουθήστε μας

Τελευταία Νέα