Λογισμικό που έχει αναπτυχθεί και παραδοθεί

Διασύνδεση Όπλων, Αισθητήρων και Ηλεκτρονικών Συστημάτων στο TACTICOS

Οπλικά Συστήματα

 • Exocet MM38
 • Exocet MM40 Block I, II, IIA
 • Exocet ITL 70A Block III
 • RBS15
 • C-STAR
 • RAM HAS mode
 • Gun 30mm
 • Gun 57mm

Συστήματα Αισθητήρων

 • LW-08
 • CAS
 • STIR
 • SEA GIRAFFE
 • TDS ST

Συστήματα Ηλεκτρονικού Πολέμου

 • DECOY SKWS
 • DECOY MASS
 • DECOY SRBOC
 • DECOY SYLENA
 • ESM EDO CS 3
 • ESM VIGILE 100
 • RECM SCORPION 2

Ανάπτυξη προσομοιωτών

 • Δικτυοκεντρικό Σύστημα Συντονισμένης Εκπαίδευσης Χειριστών όλων των τύπων πλοίων φορέων του Συστήματος Διαχείρισης Μάχης TACTICOS (Πολεμικό Ναυτικό)
 • Προσομοιωτής Συστήματος Διαχείρισης Μάχης για τις Κορβέτες Τύπου Sigma (Μαροκινό Πολεμικό Ναυτικό)
 • Προσομοιωτές Διασύνδεσης Αισθητήρα Terma SCANTER 2001 και παθητικού συστήματος γάστρας SONAR στο Σύστημα Διαχείρισης Μάχης για τις Φρεγάτες Τύπου Padilla (Κολομβιανό Πολεμικό Ναυτικό)

Ανάπτυξη νέων λειτουργικών δυνατοτήτων στο Σύστημα Διαχείρισης Μάχης TACTICOS

 • Κατεύθυνση Μαχητικών Αεροσκαφών για αναχαίτιση στόχου
 • Συντονισμένη Ναυτική Αεράμυνα
 • Υποστήριξη Ηλεκτρονικού Πολέμου μέσω Συντονισμού Αισθητήρων Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Ενεργών/Παθητικών Όπλων Ηλεκτρονικού Πολέμου
 • Υποστήριξη Ανθυποβρυχιακού Πολέμου μέσω Συνδυασμού Ανάλυσης Απειλής – Τακτικής Ναυτιλίας και Σχεδιασμού/Εκτέλεσης Εμπλοκής

Εκπαίδευση προσωπικού και επι τόπου υποστήριξη

Παροχή Εκπαίδευσης στο Προσωπικό της Εταιρείας PT LEN με αντικείμενο την Διασύνδεση Περιφερειακών Συστημάτων στο Σύστημα Διαχείρισης Μάχης TACTICOS καθώς και Επίβλεψη Πρακτικής Εκπαίδευσης στην Ανάπτυξη Διασυνδέσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος PKR (Ινδονησιακό Πολεμικό Ναυτικό)

Ανάπτυξη Εν-Γένει Λογισμικού

Τελικός Χρήστης: Πολεμικό Ναυτικό

Εργασίες: Διασύνδεση Ηλεκτροοπτικού Συστήματος WESCAM’s MX-15Di EO/IR και Ενσωμάτωση Επιχειρησιακών Δυνατοτήτων Προγραμματισμού Αποστολής και Επεξεργασίας Σημάτων στο Σύστημα Αποστολής και Διαχείρισης Μάχης (Maritime Mission Integration and Management System – M2IMS) των αναβαθμισμένων Αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας P-3B Orion του Πολεμικού Ναυτικού

Τελικός Χρήστης: Πολεμικό Ναυτικό

Εργασίες: Υποστήριξη Λογισμικού Συστημάτων πλοίων Πολεμικού Ναυτικού

Τελικός Χρήστης: Πολεμικό Ναυτικό

Εργασίες: Διασύνδεση Συστήματος IDATS/FORACS σε όλους τους τύπους πλοίων φορέων του Συστήματος Διαχείρισης Μάχης TACTICOS για την Αυτοματοποίηση Μετρήσεων Ακριβείας των Αισθητήρων – Όπλων – Ναυσιπλοΐας

Τελικός Χρήστης: Πολεμικό Ναυτικό

Εργασίες: Ανάπτυξη, Παραγωγή και Διασύνδεση Λογισμικού για το Εκπαιδευτικό Σύστημα Διαχείρισης Μάχης TACTICOS

Τελικός Χρήστης: Γερμανικό Ναυτικό

Εργασίες: Προσαρμογή Διασύνδεσης Επικοινωνίας Data Link 16 στο Σύστημα Διαχείρισης Μάχης TACTICOS

Τελικός Χρήστης: Πολεμική Αεροπορία

Εργασίες: Διασύνδεση Παρακτίων Ραντάρ με το Σύστημα Αεράμυνας