Ίδρυση ΣΣΜΑΡΤ Α.Ε.

1994: Ιδρύεται η εταιρεία ΣΣΜΑΡΤ Α.Ε. οι δραστηριότητές της οποίας επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο σε έργα για το Πολεμικό Ναυτικό και ειδικότερα στον τομέα των Aισθητήρων (ραντάρ, ηλεκτροπτικά), σε Συστήματα Διευθύνσεως Βολής, Συστήματα Ελέγχου και Διοικήσεως καθώς και Συστήματα Ελέγχου και Παρακολουθήσεως Πλατφόρμας

Ακολουθήστε μας

Τελευταία Νέα