Έρευνα & Ανάπτυξη

Προτεραιότητα στην Καινοτομία

Η εταιρεία ΣΣΜΑΡΤ αξιοποιώντας την μεγάλη της εμπειρία και τεχνογνωσία στα σύγχρονα ναυτικά συστήματα μάχης βρίσκεται σταθερά προσηλωμένη στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υλικού και λογισμικού

Αναβάθμιση συστημάτων και ανάπτυξη λογισμικού διασύνδεσης

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης αποσκοπεί στην αναβάθμιση παλαιών συστημάτων, την ανάπτυξη μονάδων διασύνδεσης (υλικού και λογισμικού) καθώς και στην εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων για την επίλυση προβλημάτων οφειλόμενων σε παρωχημένο υλικό. Οι μηχανικοί της εταιρείας, πάντα σε στενή συνεργασία με τον Τελικό Χρήστη, αναλύουν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και σχεδιάζουν, επαληθεύουν και πιστοποιούν το προϊόν έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πελάτη. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας παραμένει πάντα διαθέσιμο για συνεργασία με άλλες εταιρείες με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.