Υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ΑΚΜΩΝ ΑΕ

Απρίλιος 2023: Υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ΑΚΜΩΝ ΑΕ για την συναρμολόγηση, θέση σε λειτουργία, έλεγχο και παράδοση των καμπίνων του συστήματος SeaFire που θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν από την THALES Group επί τριών (3) Φρεγατών FDI

Ακολουθήστε μας

Τελευταία Νέα