Συγχώνευση των εταιρειών ΣΣΜΑΡΤ Α.Ε. και SIGNAAL HELLAS M.A.E

Ιούνιος 2023: Συγχώνευση των εταιρειών ΣΣΜΑΡΤ Α.Ε. με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 120905407000 και SIGNAAL HELLAS M.A.E με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121954007000, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η εταιρεία ΣΣΜΑΡΤ Α.Ε. αναλαμβάνει πλήρως όλες τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις της SIGNAAL HELLAS M.A.E. συνεχίζοντας απρόσκοπτα το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ακολουθήστε μας

Τελευταία Νέα