Προϊόντα και Έργα

Σήμερα η Signaal Hellas αναγνωρίζεται σαν ένας επιτυχημένος παραγωγός λογισμικού για εφαρμογές αμυντικών συστημάτων πραγματικού χρόνου, ο οποίος έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε πλειάδα εθνικών και διεθνών αμυντικών προγραμμάτων και έργων.