Παραγωγή

Η εγκατάσταση και λειτουργία εξειδικευμένων γραμμών παραγωγής με σκοπό την παραγωγή περιορισμένου αριθμού προϊόντων καθώς και η υλοποίηση τροποποιήσεων και μετασκευών σε υπάρχοντα συστήματα με βάση τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη, αποτελούν συνήθη πρακτική στην αμυντική βιομηχανία.

Ταυτόχρονα όμως αποτελούν και ιδιαίτερα κοστοβόρες διαδικασίες, οι οποίες δεν είναι πάντοτε εφικτό ή επιθυμητό να εκτελούνται από τις μεγάλες βιομηχανίες παραγωγούς συστημάτων.

Στον αντίποδα αυτού του γεγονότος, η ευελιξία της SSMART, σαν αποτέλεσμα του μεσαίου μεγέθους της, η μοναδική δομή της, το ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, η σύγχρονη υποδομή, οι τεχνικές δεξιότητες, η εμπειρία και οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, καθιστούν την εταιρεία έναν ιδανικό συνεργάτη για την κατά παραγγελία παραγωγή συστημάτων, με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Η SSMART έχει ήδη αναλάβει και υλοποιήσει την παραγωγή περιορισμένου αριθμού εξειδικευμένων συστημάτων, για εθνικά και διεθνή αμυντικά προγράμματα, για λογαριασμό πολυεθνικών αμυντικών εταιρειών.

paragogi  paragwgi2